Tytuł ROM - Register Of Merit

romPatrząc na genealogię psów w Stanach Zjednoczonych widać, że tytuły mistrzowskie przyznawane były i są obecnie nie tylko za wygląd i posłuszeństwo, lecz także za wartość hodowlaną psa i suki.

The Alaskan Malamute Club of America. utworzył rejestr - Register Of Merit - R.O.M. - system, który ma na celu wyróżnienie najznakomitszych matek i ojców. Aby otrzymać tytuł R.O.M dla suki, musi ona urodzić przynajmniej 5 Championów AKC. Natomiast pies musi dać ich przynajmniej 10. Inicjał przyznanego tytułu czyli ROM może być używany za zarejestrowanym imieniem psa. Wyróżnione malamuty mają potencjalnie długoterminowy wpływ na rozwój rasy. Do dzisiaj znajdujemy wielu przodków z ROM w rodowodach współczesnych malamutów na całym świecie.
W Ameryce wszystkie psy i suki mające duży wkład w hodowlę posiadają odpowiednie tytuły, The Register Of Merit ROM .

  • ROM przysługuje psu, po którym urodziło się co najmniej 10 championów, dla suki wystarczy 5 championów.
  • ROMX przysługuje psu legitymującemu się co najmniej 20 championami, suka odpowiednio mniej, ponieważ wystarczy 10 championów.
  • ROMP przysługuje psu, którego dzieci w ilości co najmniej 10 sztuk posiadają tytuł ROM, jeżeli chodzi o suki to musi być co najmniej 5 potomków z tytułem ROM
  • ROMPX przysługuje psu z 20 potomkami z tytułem ROM, natomiast suce wystarczy ich 10.
  • ROM OBEDIENCE MALAMUTES jest nagrodą AMCA dla psów, których 6 lub więcej potomków uzyskały tytuł Companion Dog /PT/ lub wyższy w Obedience, lub suk, które urodziły 4 lub więcej potomków, które uzyskały również tytuł CD lub wyższy.
  • ROM WORKING DOG jest tytułem dla psów pracujących. Kryteria ustalane są i monitorowane przez Komitet do spraw psów pracujących. Uaktualniane i podawane są do publicznej wiadomości w odpowiednim biuletynie.

Duża ilość z tych psów uzyskało również tytuł ROM przyznawany dla rodziców championów w celu kontynuowania możliwości przekazywania najlepszych genów i uzyskania najwyższej jakości potomków rasy.
AMCA nagradza certyfikatem hodowców i prawowitych właścicieli wyróżnionych malamutów uwzględniając fakt, że muszą być oni członkami AMCA.
Historia rasy Alaskan Malamute w Polsce jest stosunkowo młoda; liczy sobie dopiero 30 lat. Jednak jej rozwój jest bardzo dynamiczny, a psy wyhodowane przez polskich hodowców są coraz lepsze zarówno pod względem eksterieru jak i psychiki oraz przydatności do pracy w zaprzęgach i próbach uciągu. Zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia nie tylko w Polsce ale również w Europie.
 
back 100